Jste anonymní u?ivatel! P?ihlásit se nebo Registrovat, Dnes je ?tvrtek, 16 ledna 2020
Celkem je zde 18 lidí (14 p?ihlá?en?ch)
Nyní online
P?ihlásit se /Registrovat
P?ezdívka:
Heslo:
Bezpe?nostní kód: Bezpe?nostní kód
Opi?te kód::

Informace o serveru
Nejnověj?í: gajda96
U?ivatel? dnes: 1
U?ivatel? v?era: 5
U?ivatel? celkem: 44 801
Online náv?těvník?
Náv?těvník?: 4
U?ivatel?: 14
Celkem: 18

Jste anonymní u?ivatel. M??ete se zdarma zaregistrovat zde

隋唐乱世

Audi A4
14
p?ed 2 min
Incoqnito (10:36)
Dotazy & P?ipomínky & Náměty
1253
p?ed 44 min
Bora (9:53)
Audi A6
25
p?ed 4h (6:03)
Bora (6:03)
Audi A3 | Audi TT
5
p?ed 11h (23:27)
DDragoo (23:27)
Audi A6
16
p?ed 12h (22:12)
zdenek79 (22:12)
Audi Q3 | Audi Q5 | Audi Q7
3
p?ed 12h (22:08)
Roubic (22:08)
Audi A6
18
p?ed 13h (21:03)
SupermanXXX (21:03)
Audi A4
0
p?ed 14h (20:31)
wot111 (20:31)
Audi A6
46
p?ed 14h (20:14)
Roubic (20:14)
Audi A6
8
p?ed 15h (19:33)
BigVictim (19:33)

Trápí vás drahé povinné ru?ení? Pak je nejvy??í ?as na změnu

kriznik | Pátek, 29.11. 2019 - 00:00:00, 668 ?tená??
Osobní blog

povinne ruceni

Jako ka?d? vlastník motorového vozidla, platbě za povinné ru?ení se jednodu?e nevyhnete. Opravdu ale chcete platit více ne? musíte? Zatě?uje tento poplatek vá? rodinn? rozpo?et? Pak jej minimalizujte tím nejjednodu??ím zp?sobem. 

?lánek zatím neohodnocen| P?idat první komentá?

隋唐乱世

Fotografie náprava 1 Audi KlubFotografie náprava 2 Audi KlubFotografie náprava 3 Audi KlubFotografie Audi A4 B6 S-Line "Sně?enka" 4 Audi Klub

V nové vrcholné formě Audi SQ7 TDI

kriznik | ?ter?, 23.07. 2019 - 14:01:52, 2431 ?tená??
Audi

Audi SQ7 2019

 • Prvot?ídní jízdní v?kony – i díky elektricky poháněnému dmychadlu
 • Stabilizace bo?ního náklonu, ?ízení v?ech kol a sportovní diferenciál pro vysokou dynamiku
 • Sportovní design se specifick?mi detaily S a rozsáhlou v?bavou

Audi SQ7 TDI (kombinovaná spot?eba paliva v l/100 km*: 7,6 – 7,4; kombinované emise CO2 v g/km*: 200 – 194), poháněné vznětov?m motorem V8 o v?konu 435 k, je od jara 2016 vrcholnou verzí modelové ?ady Q7. Velké SUV se nyní p?edstavuje v nové podobě, která je je?tě impozantněj?í.
V interiéru sériově nabízí sportovní sedadla, MMI Navigation plus, dotykové ovládání a Audi virtual cockpit v?etně re?imu zobrazování Performance. Podmanivou akceleraci z klidu zaji??uje 4.0 TDI s elektricky poháněn?m dmychadlem. Nové Audi SQ7 TDI** bude uvedeno na ?esk? trh na konci zá?í.

?lánek zatím neohodnocen| P?idat první komentá?

Celoro?ní pneumatiky: kdy a pro koho jsou vhodné?

kriznik | ?tvrtek, 27.09. 2018 - 15:10:20, 5999 ?tená??
Osobní blog

Obliba takzvan?ch celoro?ních pneumatik neustále stoupá. Mnoho ?idi?? vítá skute?nost, ?e nemusí zaji??ovat jejich p?ezouvání a je mo?né pou?ívat je i v zimním období. V ?eské republice jsou celoro?ní pneumatiky vyu?ívané a? u deseti procent vozidel. Podívejme se proto na celou problematiku trochu podrobněji!

?lánek zatím neohodnocen| Komentá?e (1)

Nová tvá? rodiny model? Q Audi Q8

kriznik | ?tvrtek, 07.06. 2018 - 00:26:32, 5330 ?tená??
Audi

Audi Q8

 • Expresivní design s novou maskou chladi?e Singleframe a charakteristick?mi znaky prvního modelu Audi quattro
 • Velkorys?, u?lechtil? interiér, koncept dotykového ovládání a technicky vyspěl? naviga?ní systém
 • ?ízení v?ech kol a pohon quattro zaji??ují agilní ovladatelnost a nejlep?í trakci

Audi Q8 kombinuje eleganci ?ty?dve?ového luxusního kupé a praktickou mnohostrannost velkého SUV. Díky své luxusní v?bavě, rozsáhlému sí?ovému propojení a robustní konstrukci i pro jízdu mimo zpevněné cesty je suverénním partnerem pro podnikání i voln? ?as. Audi Q8 bude uvedeno na evropsk? trh ve t?etím ?tvrtletí 2018.

?lánek zatím neohodnocen| Komentá?e (1)

AUDIKLUB.cz GDPR a ochrana osobních údaj?

kriznik | ?tvrtek, 24.05. 2018 - 20:28:46, 7004 ?tená??
Osobní blog

AUDIKLUB.cz pro své fungování NEVY?ADUJE a NESHROMA??UJE osobní údaje sv?ch u?ivatel?.

Cokoli zadáte p?i registraci je Va?e svobodná volba, pokud vyplníte své pravé jméno, nebo udáte sv?j prav? telefon, ?i osobní email, server tyto informace ulo?í. Nicméně pro fungování zde a pro registraci v ?ádném p?ípadě nejste vyzíváni ani nuceni k zadání reáln?ch informací. Registrací, ulo?ením, nebo editací těchto údaj? souhlasíte s jejich ulo?ením na webovém serveru do databáze.

Tyto údaje nejsou ?ádn?m zp?sobem zpracovávány, ani p?edávány t?etí straně.

Ochrana soukromí proti obchodním sdělením a spamu, byla v?dy na AUDIKLUB.cz prioritou.

Ve?keré nastavení, které zabrání zobrazení informací o Vás, najdete ve svém profilu.

Tento web vyu?ívá slu?eb Google Adsense a Google Analytics. Obě tyto slu?by jsou nastaveny tak, aby anonymizovaly IP adresy a neprováděly ?ádnou personalizaci a tímpádem nesledují ?ádn?m zp?sobem  zdej?í u?ivatele. Google Adsense vyu?ívá systému NPA (Non Personalized Advertisement) a je plně v souladu s GDPR stejně jako Google Analytics.

Tento web ukládá poslední známou adresu u?ivatele a anonymizuje ji pro ú?ely bezpe?nosti a zamezení spamu. Tento údaj je ulo?en na straně webserveru a v databázi. Z takto anonymizovan?ch dat nelze identifikovat fyzické umístění u?ivatele, jeliko? IP adresa je ulo?ena ve formě hashe. Na základě takovéhoto hashe se nicméně dá dan? u?ivatel blokovat, zamezit mu vstup atp.

Tento web pou?ívá ukládání cookies na Va?em po?íta?i. V těchto cookies jsou u?ivatelovy informace o p?e?ten?ch/nep?e?ten?ch p?íspěvcích, automatické p?ihlá?ení atd. M??ete kdykoli tyto soubory odstranit ani? by to jakkoli ohrozilo Va?e ?lenství zde. Jediné o co p?íjdete je automatické p?ihlá?ení a v?echny p?íspěvky budou nep?e?tené.

?lánek zatím neohodnocen
381 ?lánk? (77 stránek, 5 ?lánk? na stránku) [ 1 | 2 | 3 ]
P?ejít na:
Anketa
Líbila se ventilAKce vol.9 2017?
Jasně!
Pr?měr
Nic moc
Online chat
Kalendá?
leden 2020
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
Partne?i
Sháníte levné povinné ru?ení? ePoji?tění.cz je tím prav?m místem.
Robeko diagnostika
Podpo?te nás!
Líbí se vám tento web? P?idejte si odkaz na vá?e stránky.

Audi Klub - V?e o Audi
kód na stránku:


Audi Klub
kód na stránku:


Děkujeme!
AUDIKLUB.cz | AUDI KLUB - V?e co pot?ebujete vědět o vozech zna?ky AUDI
Ve?keré p?íspěvky vyjad?ují názory a p?esvěd?ení ka?dého autora. Bez souhlasu autora je zakázáno p?íspěvky a ?lánky ?í?it, kopírovat nebo jinak zve?ejňovat.
K odběru novinek pou?ijte dle libosti: RSS 0.91 - 0.92 - 2.0 nebo Atom.
© 2006 - 2018 Audiklub.cz / Kontakt: Soukromá zpráva nebo email


隋唐乱世,乱世隋唐,重生隋唐
homeaboutnewsPartnerscontact
嫡女风华的男主姓什么奉旨二嫁嫡女弃妃重生之相府嫡女容丹青商女嫡谋txt下载邪王追妻废柴嫡女要翻天免费阅读
嫡女重生甜宠暮王妃txt嫡女风华夫君靠边站重生之嫡女无双百度小说穿越小说医神嫡女盛世宠妃倾女主撩男主的嫡女文